מועדי סגירת הרשמה ובחינות כניסה לתואר שני – שנה"ל תשפ"ד

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד נפתחה ביום ראשון, ה- 29.01.2023

חוגים הר"מ ההרשמה נסגרת מוקדם יותר; סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג.

בנוסף, מועדי ההרשמה יעודכנו ככל שיידרש ובהתאם להמלצות החוגים והגורמים הרלוונטיים. 

מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר

ניתן ליהנות ממידע רב יותר על החוגים ותכניות הלימוד השונות באמצעות "הקלקה" על שם החוג 

 לתשומת לבכם: ההרשמה לבחינות הכניסה באנגלית מתבצעת רק לאחר הרישום לאוניברסיטה בפועל. 

לתשומת לב המתקבלים לשנה"ל תשפ"ד: תנאי הצגת מסמכים מקוריים במחלקת הרשמה  עד 31.08.2023 (אלא אם צוין אחרת). אי הצגת המסמכים עד למועד זה תמנע רישום לקורסים.

בית הספר לבריאות הציבור

מועד סגירת ההרשמה:  10.09.2023

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

 

בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

מועד סגירת הרשמה: 11.06.2023

מועד אחרון לשליחת מסמכים: 11.06.2023

מועד סגירת הרשמה לתכנית מטפלים בפועל :31.08.2023

מועד אחרון לשליחת מסמכים: 31.08.2023

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

בית הספר למנהל עסקים

 • תכנית לניהול אסטרטגי של משאבי אנוש- מועד סגירת הרשמה: 05.09.2023
 • תכנית למנהלים- מועד סגירת  הרשמה: 19.09.2023
 • תכנית לניהול ארגונים ללא כוונת רווח- מועד סגירת ההרשמה:19.09.2023
 • תכנית לניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין- מועד סגירת ההרשמה:19.09.2023
 • תכנית התמחות בקיימות (אנגלית)- מועד סגירת ההרשמה:19.09.2023
 • תכנית התמחות בפיתוח צוותים טכנולוגיים (חדש!)- מועד סגירת הרשמה 19.09.2023
 • תכנית באקטואריה – עד 01.10.2023 (מעבר מהחג לססטיסטיקה החל מתשפ"ד)
 • מנהל עסקים עם תזה- מועד סגירת ההרשמה: 15.06.2023

הערות: בחינות הכניסה תערכנה בתיאום מול בית הספר למנהל עסקים בלבד

בית הספר לעבודה סוציאלית  

תנאי הקבלה המפורטים לתכניות השונות של ביה"ס לעבודה סוציאלית מופיעים – כאן

 • מועד סגירת הרשמה לתואר שני: 15.05.2023

מועד הגשת מסמכים לתואר שני: 15.05.2023

 • מועד סגירת הרשמה להשלמות לקראת תואר שני :15.05.2023

מועד הגשת מסמכים להשלמות: 15.05.2023

 •  ההרשמה לתכנית חרדים (מבח"ר) נסגרה.
 • מועד סגירת הרשמה לתואר שלישי: 01.07.2023

לתשומת לב המועמדים לתואר שני: הנכם נדרשים להירשם לתכנית אחת בלבד בפורטל ההרשמה האוניברסיטאי תחת השם "ביה"ס לעבודה סוציאלית – הרשמה – תואר שני " . הבקשה להתמיין לתכנית ספציפית תעשה באתר  הייעודי של בית הספר לעבודה סוציאלית.

מועדי בחינות כניסה:

02.06.2023- שעה 09.00

 הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד 

בית הספר לקרימינולוגיה

 • תכנית התמחות בחקר פשיעה, משפט וחברה
 • תכנית התמחות בהתמכרויות

מועד סגירת ההרשמה: 15.10.2023

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית.

החוג לבריאות נפש קהילתית

מועד סגירת ההרשמה: 20.08.2023

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

 

החוג להפרעות בתקשורת

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2023

מועדי בחינות כניסה:

02.06.2023- שעה 09.00

25.07.2023- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לחינוך מיוחד

מועד סגירת ההרשמה: 15.10.2023

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

החוג לחינוך מתמטי

מועד סגירת ההרשמה: 31.08.2023

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מועד סגירת ההרשמה: 15.10.2023

לתשומת הלב:

ההרשמה פתוחה רק לתכניות לייעוץ חינוכי, התפתחות הגיל הרך והדרכת הורים.

מועדי בחינות כניסה:

24.03.2023- שעה 09.00

28.04.2023- שעה 09.00

19.05.2023- שעה 09.00

16.06.2023- שעה 09.00

26.07.2023- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; מותר שימוש במילון מודפס או במילונית אוקספורד דיגיטלית

החוג למדעי הלמידה וההוראה 

מועד סגירת ההרשמה: 15.10.2023

מועדי בחינות כניסה: 

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

החוג ללקויות למידה

מועד סגירת ההרשמה: 15.10.2023

ההרשמה לתכנית לפסיכולוגיה חינוכית סגורה להרשמה.

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

החוג למדעי הזקנה (גרונטולוגיה)

מועד סגירת ההרשמה: 30.09.2023

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

מועד סגירת ההרשמה: 15.10.2023

התכנית לקציני צה"ל נסגרה להרשמה. 

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

הפקולטה למשפטים

מועד סגירת ההרשמה לתכניות כלליות עם/בלי תזה: 01.08.2023

מועד סגירת ההרשמה לתכנית השלמות לקראת תואר שני: 01.08.2023

מועדי סגירת ההרשמה לתכניות קיץ תשפ"ג בהתאם לפירוט הבא: 

משפט מינהלי אזרחי 06.08.2023

תורת השפיטה וההליך הפלילי 06.08.2023

משפט ובריאות 06.08.2023

משפט וטכנולוגיה 06.08.2023

עסקי מסחרי 06.08.2023

מועד סגירת ההרשמה לתכנית ללימודי משפט ללא משפטנים: 22.09.2023

החוג לניהול מידע וידע

מועד סגירת הרשמה: 05.09.2023

החוג לסוציולוגיה

מועד סגירת ההרשמה:  15.09.2023

מועדי בחינות כניסה:

בתכנית פיתוח ארגוני וחדשנות לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית.

בתכניות סוציולוגיה מחקרית וסוציולוגיה ארגונית הבחינה תתקיים ב 19.05.2023 שעה 09.00

 

החוג לסיעוד

מועד סגירת ההרשמה: 06.08.2023

מועד אחרון להגשת מסמכים: 15.08.2023

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

החוג לפיזיותרפיה

מועד סגירת ההרשמה: 30.09.2023

מועד אחרון להגשת מסמכים: 30.09.2023

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

החוג לפסיכולוגיה

סגירת ההרשמה: 28.02.2023

החוג לריפוי בעיסוק

מועד סגירת ההרשמה: 30.08.2023

מועדי בחינות כניסה:

לא תתקיימנה בחינות כניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ד

החוג לשירותי אנוש

מועד סגירת ההרשמה: 21.09.2023

החוג לשפה וספרות אנגלית

מועד סגירת ההרשמה:  15.08.2023

מועדי בחינות כניסה:

17.03.2023- שעה 09.00

18.06.2023- שעה 14.00

10.08.2023 – שעה 13.00

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד

החוג לשפה וספרות ערבית

מועד סגירת ההרשמה: 10.09.2023

מועדי בחינות כניסה:

13.09.2023- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת לכל המועדים; שימוש במילון ערבי-ערבי-עברי-אנגלי מודפס בלבד

החוג לתקשורת

מועד סגירת ההרשמה: 05.09.2023

מועדי בחינות כניסה:

זימון אישי לבחינה יישלח על ידי החוג עצמו

התכנית להתפתחות הילד

מועד סגירת ההרשמה: 20.04.2023

מועדי בחינות כניסה: 

21.04.2023- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד 

 

הנחיות לבחינת הכניסה באנגלית:
לבחינות החוגיות יש להירשם באמצעות פורטל ההרשמה תחת רישום לבחינות כניסה
חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה.
יש לראות במידע זה זימון לבחינה. לא יישלחו זימונים נוספים לבחינה
– מועמד יכול לגשת לבחינה באנגלית רק לאחר שביצע הרשמה לאוניברסיטה והגיש מועמדות באופן רשמי.
– מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה.
– חובה להצטייד בתעודת זהות.

– מותר השימוש במילון לא ממוחשב בלבד ,אלא אם צוין אחרת.כ"ח