מועדי סגירת הרשמה ובחינות כניסה לתואר שני – שנה"ל תשפ"ג

לרשימת החוגים אשר פותחים הרשמתם  לסמסטר ב', תשפ"ב לחץ כאן

הרשמה לכל התארים והחוגים לסמסטר א', שנה"ל תשפ"ג תחל ביום ראשון , 23.01.2022

חוגים הר"מ ההרשמה נסגרת מוקדם יותר; סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג.

בנוסף, מועדי ההרשמה יעודכנו ככל שיידרש ובהתאם להמלצות החוגים והגורמים הרלוונטיים. 

מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר

ניתן ליהנות ממידע רב יותר על החוגים ותכניות הלימוד השונות באמצעות "הקלקה" על שם החוג 

 לתשומת לבכם: ניתן להירשם לבחינות הכניסה באנגלית כאן . 

 פתיחת סמסטר א', שנה"ל תשפ"ג – יום ראשון, כ"ח בתשרי, תשפ"ג , 23.10.2022

לתשומת לב המתקבלים לשנה"ל תשפ"ב: למי מכם שבמכתב הקבלה מצוין כי עליו/ה להגיש מסמכים מקוריים במחלקת הרשמה י/תוכל לעשות זאת עד 15.08.2022.

הצגת המסמכים וסגירת התנאי הם חלק מתנאי הרישום לשנה"ל תשפ"ג (10/2022).

בית הספר לבריאות הציבור

מועד סגירת ההרשמה:  

מועדי בחינות כניסה:

  הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

 

בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

מועד סגירת הרשמה: 

מועד אחרון לשליחת מסמכים: 

מועדי בחינות כניסה:

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד;  שימוש במילון מודפס בלבד

בית הספר למנהל עסקים

  • תכנית לניהול אסטרטגי של משאבי אנוש – מועד סגירת הרשמה :
  • תכנית למנהלים  – מועד סגירת  הרשמה: 30.04.2022
  • תכנית למנהלים בשפה האנגלית – מועד סגירת ההרשמה: 30.04.2022
  • תכנית לניהול ארגונים ללא כוונת רווח – מועד סגירת ההרשמה:30.04.2022
  • תכנית לניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין – מועד סגירת ההרשמה:30.04.2022
  • תכנית התמחות בקיימות (אנגלית) – מועד סגירת ההרשמה:30.04.2022
  • תכנית התמחות בספנות ונמלים – מועד סגירת ההרשמה :30.04.2022
  • מנהל עסקים עם תזה- מועד סגירת ההרשמה:30.04.2022

הערות: בחינות הכניסה תערכנה בתיאום מול בית הספר למנהל עסקים בלבד

בית הספר לעבודה סוציאלית  

מועד סגירת הרשמה לתואר שני: 

מועד סגירת הרשמה להשלמות לקראת תואר שני – 

מועד סגירת הרשמה לתכנית חרדים (מבח"ר)-  

מועד סגירת הרשמה לתואר שלישי:  

מועדי בחינות כניסה:

 הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד 

לאתר המועמדות הבית ספרי  (הגשת מסמכים במערכת הממוחשבת לאחר ביצוע ההרשמה בפועל והחל מתאריך 01.03.2021 בלבד) לחץ – כאן

בית הספר לקרימינולוגיה

  • תכנית התמחות בחקר פשיעה, משפט וחברה
  • תכנית התמחות בהתמכרויות

מועד סגירת ההרשמה: 01.08.2022

מועדי בחינות כניסה:

11.03.2022- שעה 09.00

13.05.2022- שעה 09.00

24.06.2022- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לבריאות נפש קהילתית

מועד סגירת ההרשמה: 

מועדי בחינות כניסה:

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג להפרעות בתקשורת

מועד סגירת ההרשמה: 

מועדי בחינות כניסה:

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לחינוך מיוחד

מועד סגירת ההרשמה: 22.05.2022

מועדי בחינות כניסה:

25.03.2022- שעה 09.00

29.04.2022- שעה 09.00

27.05.2022- שעה 09.00

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; מותר שימוש במילון מודפס או במילונית אוקספורד דיגיטלית

החוג לחינוך מתמטי

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2022

מועדי בחינות כניסה:

25.03.2022- שעה 09.00

29.04.2022- שעה 09.00

27.05.2022- שעה 09.00

01.07.2022- שעה 09.00

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; מותר שימוש במילון מודפס או מילונית אוקספורד דיגיטלית

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2022

מועדי בחינות כניסה:

25.03.2022- שעה 09.00

29.04.2022- שעה 09.00

27.05.2022- שעה 09.00

01.07.2022- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; מותר שימוש במילון מודפס או במילונית אוקספורד דיגיטלית

החוג למדעי הלמידה וההוראה 

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2022

מועדי בחינות כניסה: 

25.03.2022- שעה 09.00

29.04.2022- שעה 09.00

27.05.2022- שעה 09.00

01.07.2022- שיה 09.00

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; מותר שימוש במילון מודפס או במילונית אוקספורד דיגיטלית

החוג ללקויות למידה

מועד סגירת ההרשמה: 22.05.2022

מועדי בחינות כניסה:

25.03.2022- שעה 09.00

29.04.2022- שעה 09.00

27.05.2022- שעה 09.00

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; מותר שימוש במילון מודפס ובמילונית אוקספורד דיגיטלית

החוג למדעי הזקנה (גרונטולוגיה)

מועד סגירת ההרשמה: 

מועדי בחינות כניסה:

הערות: ניתן לגשת לכל המועדים; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2022

מועדי בחינות כניסה:

25.03.2022- שעה 09.00

29.04.2022- שעה 09.00

27.05.2022- שעה 09.00

01.07.2022- שעה 09.00

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; מותר שימוש במילון מודפס ובמילונית אוקספורד דיגיטלית

הפקולטה למשפטים

מועד סגירת ההרשמה לתכניות כלליות עם/בלי תזה: 

מועד סגירת ההרשמה לתכנית השלמות לקראת תואר שני: 

מועדי סגירת ההרשמה לתכניות קיץ תשפ"א בהתאם לפירוט הבא: 

משפט מינהלי אזרחי 

תורת השפיטה וההליך הפלילי 

משפט ובריאות

משפט וטכנולוגיה 

מועד סגירת ההרשמה לתכנית ללימודי משפט ללא משפטנים: 

החוג לסוציולוגיה

מועד סגירת ההרשמה:  

מועד סגירת ההרשמה לתכנית לסוציולוגיה עיונית – 

ההרשמה לתכנית פיתוח ידע וחדשנות לחסרי ניסיון תסגר בתאריך

מועדי בחינות כניסה: 

25.03.2022- שעה 09.00

29.04.2022- שעה 09.00

27.05.2022- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; שימוש בכל סוגי המילון

 

החוג לסיעוד

מועד סגירת ההרשמה: 31.07.2022

מועדי בחינות כניסה:

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לפיזיותרפיה

מועד סגירת ההרשמה: 

מועד אחרון להגשת מסמכים:

מועדי בחינות כניסה:

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לפסיכולוגיה

סגירת ההרשמה: 23.02.2022

החוג לריפוי בעיסוק

מועד סגירת ההרשמה: 

מועדי בחינות כניסה: 

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לשירותי אנוש

מועד סגירת ההרשמה: 

מועדי בחינות כניסה:

 הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד 

החוג לשפה וספרות אנגלית

מועד סגירת ההרשמה:  13.08.2022

מועדי בחינות כניסה:

22.03.2022- שעה 16.30

24.06.2022- שעה 08.30

14.08.2022- שעה 08.30

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד

החוג לשפה וספרות ערבית

מועד סגירת ההרשמה: 01.09.2022

מועדי בחינות כניסה:

31.03.2022- שעה 09.00

12.05.2022- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת לכל המועדים; שימוש במילון ערבי-ערבי-עברי-אנגלי מודפס בלבד

החוג לתקשורת

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2022

מועדי בחינות כניסה:

זימון אישי יישלח על ידי החוג עצמו

התכנית להתפתחות הילד

מועד סגירת ההרשמה 30.03.2022: 

מועדי בחינות כניסה: 

11.03.2022- שעה 09.00

08.04.2022 – שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד 

 

הנחיות לבחינת הכניסה באנגלית:
לבחינות החוגיות יש להירשם באמצעות פורטל ההרשמה תחת רישום לבחינות כניסה
חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה.
יש לראות במידע זה זימון לבחינה. לא יישלחו זימונים נוספים לבחינה
– מועמד יכול לגשת לבחינה באנגלית רק לאחר שביצע הרשמה לאוניברסיטה והגיש מועמדות באופן רשמי.
– מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה.
– חובה להצטייד בתעודת זהות.
– מותר השימוש במילון לא ממוחשב בלבד ,אלא אם צוין אחרת.כ"ח