בחינת ידע בעברית

מועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית חייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל, יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה).

פטורים מחובה זו מועמדים אשר נבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה העברית שעל פיו התקבלו ללימודים או בעלי דיפלומה של הנדסאי שעמדו בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיהם בבית הספר להנדסאים היו בעברית.

הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשפ"ג בבחינת ידע בעברית הנו כדלקמן:

* ציון 120 לפחות

  • מועמדים שציון היע"ל/יעלנט/מבחן סיווג שלהם נע בין 90-119 והפסיכומטרי שלהם 500 לפחות, יתקבלו על תנאי ויוטל עליהם לעמוד בבחינת היע"ל/יעלנט/סיווג ברמה הנדרשת עד תום שנה א' ללימודיהם.
  • תלמידים אלו יוכלו לחילופין ללמוד בקורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאת. אלה שיעמדו בדרישות הקורס וציונם הסופי בקורס יהיה 85 ומעלה יקבלו פטור ממבחן יע"ל.
  • כל מועמד שיש לו ציון יע"ל מעל 90 ומעל 500 פסיכומטרי והוא / היא במעמד של נרשם לפחות לאוניברסיטה יוכל להירשם לקורס אוריינות עברית במכינה מייד לאחר ההרשמה ועל ידי כך להשיג את הפטור עוד קודם לתחילת הלימודים.

נא לשים לב לחוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר.

תוקף מבחן יע"ל ויעלנט לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה – עד 10 שנים.

*לתשומת לבכם – מספר המקומות מוגבל.

*יש להמתין 35 יום לפחות, בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט או להיפך)  נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ־35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר.  מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

להלן קישורים לכל האפשרויות:

  1. בחינת היעלנט (בציון 120 ומעלה) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, הרישום הינו און ליין באתר של המאל"ו (למידע נוסף כאן)
  2. בחינת הסיווג (בציון 120 ומעלה) של אוניברסיטת חיפה, ההרשמה און ליין (למידע נוסף כאן)
  3. בחינת יע"ל (בציון 120 ומעלה) של המרכז הארצי לבחינות והערכה – במועדים בהם מתקיים הפסיכומטרי (מידע נוסף כאן)
  4. סיום בהצלחה של קורס האוריינות של אוניברסיטת חיפה (מידע נוסף כאן)