היערכות אוניברסיטת חיפה למניעת התפשטות נגיף הקורונה

אופן קיום בחינות סמסטר ב’ ה’תש”ף

לאור הנחיות משרד הבריאות, חל איסור לקיים בחינות בקמפוס לסטודנטים/יות החל מיום ראשון הקרוב, 5 ביולי 2020 (למעט חריגים שיאושרו ואשר עליהם תינתן הודעה פרטנית לסטודנטים/יות).

מזכירות החוג והמרצים יידעו אתכם/ן באמצעות מערכת ה- MOODLE על החלופה שנבחרה במקום בחינה פרונטלית בקמפוס ועל מועד הבחינה.

שימו לב כי מכתב זה מתייחס אך ורק לבחינות שהיו אמורות להתקיים בקמפוס לסטודנטים/ות.

בכל שאר מטלות הסיום אין שינוי, לרבות בחינות מקוונות.

במהלך השבוע הבא יישלחו אליכם/ן הנחיות מסודרות ומפורטות על אופן קיום הבחינות או המטלות

החלופיות כפי שייקבעו על ידי המרצים.

חשיפה לחולה קורונה מאומת

בשעות אלה נמסר ממשרד הבריאות כי בתאריך ה 16.6 הייתה חשיפה לחולה קורונה מאומת בסניף ארומה באוניברסיטת חיפה בין השעות 11-12. ממשרד הבריאות נמסר כי כל מי ששהה בשעות אלה בסניף ארומה או בסביבתו בשעות אלה והיה ללא מיגון (מסכה) צריך להיכנס לבידוד של 14 יום, עד לתאריך ה 30.6 כולל.

הנחיות הנהלת האוניברסיטה לתאריך 14.3.2020:
החל ממחר, ה-15 במרץ, כל השיעורים, הן בתואר הראשון והן בתואר השני, עוברים למתכונת מתוקשבת (למידה מרחוק) בהתאם להנחיות שכבר הועברו.
לא יתקיימו מבחנים בקמפוס עד להודעה חדשה.
התנסויות קליניות יתקיימו בהתאם להחלטות משרד הבריאות. הודעה ספציפית תישלח אליכם מהחוג.


 

הנחיות הנהלת האוניברסיטה לתאריך 13.3.2020:
עוברים על כולנו ימים רבים של אי ודאות, בהם אנחנו נדרשים להתאמות יום יומיות להנחיות שיוצאות ממשרד הבריאות. בימים אלה חשוב לעשות כל מאמץ להמשיך, עם ההתאמות הנדרשות, את שגרת ההוראה והמחקר.
לאור ההנחיות החדשות, ההוראה הפרונטלית בקמפוס לא תתקיים עד להודעה חדשה והאוניברסיטה עוברת למתכונת מלאה של למידה מרחוק בכל הקורסים באמצעות מערכת ה- Moodle, הן בתואר ראשון והן בתואר שני.
לצורך ההוראה מרחוק, הותקן בכל אחד מאתרי הקורסים ב-Moodle רכיב למידה מקוונת בשם “שיעור מקוון Online lesson “. אנא עקבו אחר ההודעות המגיעות אליכם.
מנהל האוניברסיטה ממשיך לפעול כרגיל.

עד להודעה חדשה לא יתקיימו בחינות.אנו קוראים לכל לגלות אחריות ולקיים את תנאי הבידוד אם נדרשתם לכך.

סטודנט.ית שנמצא בבידוד – לא ייחשב לו כחיסור משיעור והוא יהיה זכאי למועד בחינה חריג במידה והפסיד בחינה בעת שהותו בבידוד.