בית מלאכה לעבודות חשמל

כונן חשמל: 052-6899830  (6830),   052-8699831  (6831)   פקס: 3555

רון וייס
מנהל בית מלאכה חשמל
טלפון: 04-8240270 (52270)  
דוא"ל: rweiss@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

יהודה אורנשטיין
חשמלאי בכיר
טלפון: 04-8240270 (52270)  
דוא"ל: yorensh1@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

גרי גיטמן
חשמלאי
טלפון: 04-8240270 (52270)  
דוא"ל: ggitman@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

מרדכי בן שלוש
חשמלאי
טלפון: 04-8240270 (52270)  ‎‏‏‏
דוא"ל: mbenslo1@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

עודד רז
חשמלאי
טלפון: 04-8240270 (52270)  ‎
דוא"ל: oraz@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

רפי מוסלר
חשמלאי
טלפון: 04-8240270 (52270)  
דוא"ל: rmosler@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

ארקדי טרן
חשמלאי
טלפון: 04-8240270 (52270)  ‎‏‏‏
דוא"ל: agurilink@univ.haifa.ac.ilֿ
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

מיכאל קרבץ
חשמלאי
טלפון: 04-8240270 (52270)  
דוא"ל: mkarvets@staff.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

איתי קורון
חשמלאי
טלפון: 04-8240270 (52270)  ‎
דוא"ל: ikoron@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

אילן לוי
חשמלאי
טלפון: 04-8240270 (52270)  ‎
דוא"ל: ilevi6@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה