בחינות וציונים

מדור בחינות וציונים הינו חלק ממחלקת שירותי הוראה ובוגרים באוניברסיטת חיפה.

אחראית: גברת אלונה פוליקרפוב.

מיקום: בית הסטודנט, קומה 0.

במדור בחינות וציונים אין קבלת קהל.
הכניסה לסטודנטים אסורה בהחלט .

הערכות אגף מינהל תלמידים לבחינות סמסטר א' מועדים ב' ו – ג':

דף הוראות לנבחנים
הצהרת בריאות לסטודנט הנבחן
רשימת קבוצות הסיכון

בחינות:
טלפון:
פקס:
דואר אלקטרוני:
כתובת: מחלקת שירותי הוראה ובוגרים – מדור בחינות
אגף מינהל תלמידים
בית הסטודנט, קומה 0
אוניברסיטת חיפה
חיפה 31-998-38

ציונים:
טלפון: 
פקס: 
כתובת: מחלקת שירותי הוראה ובוגרים – מדור ציונים
אגף מינהל תלמידים
בית הסטודנט קומה 0
אוניברסיטת חיפה
חיפה 31-998-38

נוהלי בחינות וציונים:

נוהל בחינות וציונים לתואר ראשון 

 בחינות:

מי זכאי להבחן 

הנפקת אישור נבחן 

הארכות זמן אישיות 

נוהל התאמות לימודיות עקב טיפול פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנהhttps://graduate.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/hodaot/Modifications.pdf 

חובת רישום למועדי ב' 

לוח בחינות 

 ציונים:

פרסום ציונים 

נוהל ערעור על ציונים