בחינות וציונים

מדור בחינות וציונים הינו חלק ממחלקת שירותי הוראה ובוגרים באוניברסיטת חיפה.

אחראית: גברת אלונה פוליקרפוב.

מיקום: בית הסטודנט, קומה 0.

במדור בחינות וציונים אין קבלת קהל.
הכניסה לסטודנטים אסורה בהחלט .

כתובת: מחלקת שירותי הוראה ובוגרים – מדור בחינות וציונים

אגף מינהל תלמידים
בית הסטודנט, קומה 0
אוניברסיטת חיפה
חיפה 31-998-38

נוהלי בחינות וציונים:

נוהל בחינות וציונים לתואר ראשון

הנחיות כניסה לסגל האוניברסיטה ולסטודנטים לפי התקנות (מעודכן ליום רביעי ה- 27.10.21)

בהתאם לתקנות משרד הבריאות והמל"ג אוניברסיטת חיפה מתנהלת במתווה תו ירוק
כלל הנבחנים יוכלו להיכנס לאוניברסיטה רק בהצגת תו ירוק ותעודה מזהה (* פירוט תו ירוק)
התנועה בתוך המבנים, החללים הסגורים והכיתות תהיה בעטיית מסכה בלבד.
עטיית המסכה במבחנים תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות העדכניות ליום הבחינה.

            יש להישמע להוראות נאמני הבריאות ואנשי הביטחון.

 פירוט תו ירוק:

  • אישור חיסון או אישור תו ירוק
  • 2 או 3 חיסונים כאשר האחרון נלקח לפני פחות מחצי שנה
  • בדיקת קורונה שלילית PCR שנלקח עד שבוע לפני הבחינה
  • בדיקת קורונה מידית שלילית (אנטיגן) שנלקח עד 84 שע' לפני הבחינה

  בחינות:

מי זכאי להבחן

הנפקת אישור נבחן

הארכות זמן אישיות

נוהל התאמות לימודיות עקב טיפול פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

https://graduate.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/hodaot/Modifications.pdf

חובת רישום למועדי ב'

לוח בחינות

 ציונים:

פרסום ציונים

נוהל ערעור על ציונים