אישורים

מדור אישורים הינו חלק ממחלקת שירותי הוראה ובוגרים באוניברסיטת חיפה.

מרכזת המדור: גברת ליזה הראל-ורלינסקי.
טלפון: 04-8240677

מזכירת המדור: גברת אסיה קאן.
טלפון: 04-8240713

מיקום: בית הסטודנט קומה 0 חדר 029.

קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות: 10:30-09:00 ו – 14:30-13:00

                  בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני

                  בימי שישי וערבי חג מדור אישורים סגור.

פקס: 04-8249984
דואר אלקטרוני:  ליזה הראל-ורלינסקי
 
                              אסיה קאן

כתובת: מחלקת שירותי הוראה ובוגרים – מדור אישורים
אגף מינהל תלמידים
בית הסטודנט קומה 0
אוניברסיטת חיפה
חיפה 31-905-01

אישורים – קישורים:

סטודנטים – הזמנת אישורים

בוגרים – הזמנת אישורים

אישור הכרה באוניברסיטת חיפה כמוסד מוכר להשכלה גבוהה באנגלית

אישור הכרה באוניברסיטת חיפה כמוסד מוכר להשכלה גבוהה בעברית