students banner2

סטודנטים

פורטל הסטודנטים

 • הזמנת אישורים
 • רישום סמסטריאלי לקורסים
 • צפיה במערכת שעות
 • לוח בחינות ותדפיסים נוספים

שיעורים מבוטלים

שיעורים מבוטלים לתאריך 28.03.2017
 • 106.3606ב01
  106.3606ב01 תרבות, פוליטיקה וחברה בסוריה המודרנית ס' מ- 08:00 עד 10:00 מרצה: פרומה זקס
 • 108.3784ב01
  108.3784ב01 ארה"ב המודרנית: כלכלה, חברה, סמינר משותף מ- 08:00 עד 12:00 מרצה: אלי קוק
 • 212.6830ב01
  212.6830ב01 על דמוגרפיה, עוני וריבוד כלכלי סמינר מ- 08:00 עד 12:00 מרצה: און וינקלר
 • 103.2221ב01
  103.2221ב01 לשון המקרא שעור מ- 10:00 עד 12:00 מרצה: תמר צבי
 • 103.3684ב01
  103.3684ב01 רבשכבתיות בתחביר העברית החדשה סמינר מ- 14:00 עד 16:00 מרצה: תמר צבי
 • 108.4979ב01
  108.4979ב01 תרבות הצריכה באמריקה מתודלוגי מא מ- 14:00 עד 16:00 מרצה: אלי קוק
 • 104.2816ב01
  104.2816ב01 קיצור תולדות הקפיטליזם שיעור מ- 16:00 עד 20:00 מרצה: אלי קוק
 • 701.1225ב11
  701.1225ב11 אנגלית מתקדמים ב' - קב 11 מ- 16:00 עד 20:00 מרצה: ורה זסלבסקי

שער למידה מתוקשבת

 • גישה למערכות הקורסים המתוקשבים:
 • (Moodle)

דואר אלקטרוני

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

סיור וירטואלי

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 

 

 

 

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb