panorama

הלימודים לתואר שני (מוסמך) נועדו לעודד מצויינות מדעית ומחקרית ולהעמיק  את הידע הנצבר בתחומי הדעת השונים.
לימודים אלו מעניקים תשתית אקדמית –עיונית מובהקת בד בבד עם תארים פרופסיונאלים בעלי אוריינטציה מקצועית.
מבנה הלימודים כמתואר בתקנון לימודים לתואר שני, מפרט את הדרישות האקדמיות בשני מסלולי הלימוד לתואר: המסלול הרגיל  והמסלול המחקרי – כתיבת עבודת גמר (תזה)

למה ללמוד לתואר מוסמך (שני) באוניברסיטת חיפה?

  • red squareסגל הוראה ומחקר איכותיים
  • red squareשילוב של פעילות מחקרית-אקדמית ענפה וכן תרומה לחברה ולקהילה באווירה פלורליסטית ואוהדת
  • red squareתמהיל תחומי לימוד מגוון וגמיש המאפשר פריסת לימודים בשנה קלנדרית וכן תכניות לימודים בזיקה לעולם העסקי והמקצועי.
  • red squareספרייה אוניברסיטאית מעולה, מערכות מחשוב מהמתקדמות,  מעבדות מחקר  ומכשור המסייעים בהנחלת הידע
  • red squareמלגות יעודיות בהתאם לקריטריונים  בדקו את זכאותכם!

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
adactive logo

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos