Donation button Give University of haifaapply now

Vinaora Nivo Slider

תנאי קבלה ללימודים (פסיכומטרי, בגרות, חתכי קבלה, רמת אנגלית...)

 

באתר זה יובאו תנאי הקבלה הכלליים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה. פירוט מלא של תנאי קבלה חוגיים יופיע באתרי החוגים.

תנאי הקבלה המעודכנים לשנת הלימודים תשע"ח . תנאי קבלה לשנה"ל תשע"ט יפורסמו בסמוך לפתיחת ההרשמה, 21.1.2018

 

תנאי קבלה כלליים

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים:

  • 1. תעודת בגרות ( או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה).
  • 2. ציון בבחינה הפסיכומטרית
  • 3. ציון בשפה האנגלית
  • 4. ציון בבחינת ידע בעברית המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

בחוגים מסוימים קיימות דרישות קבלה נוספות כגון: בחינת כניסה חוגית, ראיונות, רמה מסוימת באנגלית כשפה זרה (ראה אתרי החוגים)

חתכי קבלה - תשע"ט*

שם החוגשקלול/סכםהערותאופן שקלול הציונים
אנגלית600בחינה חוגית, רמת מתקדמים א' + אנג. בבגרות 5 יח"ל או רמת מתקדמים ב'+ אנג. בבגרות 4 יח"ל.1:2
אומנות - יצירה520ראיון אישי1:2
אומנות - תולדות500עבור תכנית פסיכודלי: רמת אנגלית -מתקדמים א' 1:2
ארכיאולוגיה500עבור מורי דרך – כפי שמפורט באתר1:2
"אופקים" ב"א מצטיינים720ראיון אישי, ציון יע"ל 120אנגלית פטור
ביולוגיה - אורניםפסיכומטרי 580ראיון אישי, 8 יחידות ריאליות בבגרות1:3 מ
הוראת מתמטיקה- מדעי הרוח דו חוגי - אורניםפסיכומטרי 500מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב- 5 יח"ל, או 70 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי1:3 מ
הוראת מתמטיקה- מדעי מחשב חד חוגי- אורניםפסיכומטרי 550מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב- 5 יח"ל, או 80 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי1:3 מ
הוראת מתמטיקה-פיזיקה חד חוגי - אורניםפסיכומטרי 500מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב- 5 יח"ל, או 70 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי1:3 מ
הוראת פיזיקה מדעי המחשב חד-חוגי אורניםפסיכומטרי 550מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב- 5 יח"ל, או 80 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי. ציון עובר בפיזיקה או חשמל אלקטרוניקה1:3 מ
ביולוגיה דו-חוגי680ציון משוקלל 700 למסלול המשולב עם מדעי המחשב1:3 מ
גיאוגרפיה ולימודי סביבה540גיל 30 + בגרות מלאה בציון 75+ראיון. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:3
גיאוגרפיה ולימודי סביבה - לימודי ערב500גיל 30 + בגרות מלאה בציון 75+ראיון. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:3
היסטוריה כללית5301:2
היסטורה של מזרח התיכון5201:2
היסטוריה של עם ישראל5001:2
הפרעות בתקשורת715מתקדמים א' באנגלית + ראיון חוגי+ציון יע"ל 1201:3
חינוך מיוחד6201:3
ייעוץ והתפתחות האדם620ראיון חוגי/קורות חיים1:3
כלכלה דו חוגי ומנהל עסקים660בגרות במתמטיקה בציון 80 ב-4 יח"ל או בציון 70 ומעלה ב-5 יח"ל 1:3 מ
כלכלה חשבונאות6801:3 מ
לימודי ארץ ישראל דו חוגי500תכנית מורי דרך כפי שמפורט באתר1:2
לימודי ארץ ישראל חד חוגי5651:2
לימודי אסיה560ראיון לתוכנית עסקים באסיה1:2
לימודים רב תחומיים (כולל לימודי ערב)5001:2
למידה הוראה והדרכה580ראיון חוגי לפי הצורך1:3
לשון העברית530יע"ל 125 (101-פתוח, 110-סגור. משוקלל 125).1:2
מדעי הקוגניציה680יע"ל 120(יע"ל 110-119 קבלה על תנאי), בגרות המתמטיקה 4 יח"ל בציון 80 או 5 יח"ל בציון 701:3
מדעי המדינה5601:3
מדעי המדינה - לימודי ערב5101:3
מדעי הרפואה6809 יח"ל ריאליות בבגרות + ראיון חוגי1:3 מ
מחשבת ישראל5001:2
מוסיקה520ראיון חוגי1:2
מנהיגות ומדיניות בחינוך5801:3
משפטים660רמת אנגלית מתקדמים א', יע"ל 120 (יע"ל 115-119 קבלה על תנאי)3:7
מקרא5001:2
מדעי המחשב690בגרות במתמטיקה: ציון 75 ומעלה ב-5 יח"ל / ציון 90 ומעלה ב-4 יח"ל. ציון משוקלל 700 למסלול המשולב עם ביולוגיה1:3 מ
מערכות מידע650בגרות מתמטיקה: ציון 70 ומעלה ב-5 יח"ל / ציון 80 ומעלה ב-4 יח"ל. או 90 ומעלה בממ"י.1:3 מ
מתמטיקה640בגרות במתמטיקה: ציון 75 ב-4 יח"ל / ציון 70 ב-5 יח"ל או 100 בבחינת ממ"י1:3 מ
סוציולוגיה5401:3
סוציולוגיה - לימודי ערב5001:3
סיעוד600ציון פסיכומטרי גולמי 570 (550-569 המתנה לועדה חוגית)+ 8 יחידות ריאליות בבגרות, בחינה חוגית, יע"ל 120 (יע"ל 110-119 קבלה על תנאי)1:3
סיעוד - תכנית השלמה לאחים מוסמכיםפסיכומטרי 520תעודת אח מוסמך,יע"ל 120 (יע"ל 110-119 קבלה על תנאי)
סיעוד - הסבת אקדמאיםזכאות לתואר ראשון בציון 86, בחינה חוגית, בעלי תואר מחו"ל חייבים ביע"ל 120 ואנגלית רמת פטור
סטטיסטיקה610בגרות מתמטיקה ציון 75 ב-4 או 5 יח"ל או 90 בממ"י1:3 מ
ספרות עברית השוואתית500יע"ל- 125 (החלק הפתוח 115 לפחות)1:2
עבודה סוציאלית615ראיון חוגי + רמת אנגלית בסיסי + יע"ל 1201:3
עבודה סוציאלית - בני ברק520ראיון חוגי, יע"ל 120 (יע"ל 115-119 קבלה על תנאי)1:3
ערבית600בחינה חוגית1:2
פיזיותרפיה670יע"ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', 4 יח"ל במתמטיקה1:3
פילוסופיה560ראיון עבור מסלול חד חוגי. תוכנית פסיפס - משוקלל 680 (1:3) +ראיון חוגי לתוכנית1:2/1:3
פסיכולוגיה650תוכנית פסיפס - משוקלל 680 (1:3)+ראיון חוגי לתוכנית1:3
ריפוי בעיסוק690אנגלית מתקדמים א'+ ראיון חוגי+יע"ל 1201:3
ריפוי בעסוק בני ברק680אנגלית מתקדמים א'+ ראיון חוגי+יע"ל 1201:3
שרותי אנוש5651:3
שרותי אנוש - מבח"ר5001:3
תיאטרון500ראיון אישי1:2
תוכנית אשכול5001:2
תקשורת590בחינת כניסה לפי החלטת החוג1:3

 

 * לעיון בתנאי קבלה למצטייני המכינה האוניברסיטאית לחץ כאן

            

           

תנאי קבלה לחוגים לבעלי תואר אקדמי לשנה"ל תשע"ט 

שם החוגתנאי קבלהבחינה חוגיתראיון
אופקים (ב"א מצטיינים)עמידה בתנאי הקבלה הרגיליםX
אמנות תולדותממוצע 70 בתואר ראשון
אמנות יצירהממוצע 70 בתואר ראשוןXX
אנגלית - שפה וספרותממוצע 70 בתואר ראשוןX
ארכיאולוגיהממוצע 76 בתואר ראשון
ביולוגיהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
לימודים רב תחומייםממוצע 70 בתואר ראשון
גיאוגרפיהממוצע 70 בתואר ראשון
היסטוריה כלליתממוצע 70 בתואר ראשון
היסטוריה של עם ישראלממוצע 70 בתואר ראשון
היסטוריה של המזרח התיכוןממוצע 70 בתואר ראשון
הפרעות בתקשורתממוצע 93 בתואר ראשוןX
חינוך מיוחדממוצע 80 בתואר ראשוןקורות חייםX
ייעוץ והתפתחות האדםממוצע 85 בתואר ראשוןקורות חייםX
כלכלה (כל המסלולים)עמידה בתנאי הקבלה הרגילים
לימודי ארץ ישראלממוצע 70 בתואר ראשון
לימודי אסיהממוצע 80 בתואר ראשון
למידה הוראה והדרכהממוצע 80 במקצוע דיסציפלינרי
לשון העבריתממוצע 76 בתואר ראשון
מוסיקהזכאות לתואר ראשוןX
מדעי המדינהממוצע 75 בתואר ראשון
מדעי המחשבעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מדעי הרפואהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מחשבת ישראלממוצע 70 בתואר ראשון
מנהיגות ומדיניות בחינוךממוצע 80 בתואר ראשוןקורות חיים
מערכות מדיע ניהוליותעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מקראממוצע 70 בתואר ראשון
משפטיםעמידה בתנאי הקבלה הרגילים/ועדה פקולטטית למסיימי תואר ראשון או שני בהצטיינות/ ציון משוקלל 610+ועדה פקולטטית למסיימי תואר ראשון בהצטיינות
מתמטיקהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
סוציולוגיה ואנתרופולוגיהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
סטטיסטיקהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
סיעודממוצע 86 בתואר ראשוןX
ספרות עברית והשוואתיתממוצע 76 בתואר ראשוןX
עבודה סוציאליתממוצע 80 בתואר ראשוןX
ערבית - שפה וספרותממוצע 80 בתואר ראשוןX
פיזיותרפיהעמידה בתנאי הקבלה הרגיליםX
פילוסופיהממוצע 80 בתואר ראשון
פסיכולוגיהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
ריפוי בעיסוקממוצע 85 בתואר ראשוןX
שירותי אנושממוצע 80 בתואר ראשוןX
תיאטרוןזכאות לתואר ראשוןX
תקשורת15% עליונים של המחזור או ציון גמר 80

 

רמות באנגלית

רמת הידע באנגלית נבדקת במסגרת הבחינות הפסיכומטריות או בחינת מיון באנגלית (אמי"ר או אמיר"ם). הציון המינימאלי לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ט הוא  50 בפסיכומטרי/ אמי"ר/אמיר"ם. מועמדים שפטורים מבחינה פסיכומטרית חייבים בבחינת אמי"ר/אמיר"ם כאחד מתנאי הקבלה ללימודים ולשם סיווג לרמות. על כל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית לצורך קבלת התואר הראשון (ראה טבלה להלן).

 

ציון בחלק האנגלי של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת "אמי"ר/אמיר"ם"

תרגום הציון לרמה באוניברסיטת חיפה

134 ומעלה

 

8 (פטור מלימוד אנגלית)

133-120

7 (מתקדמים ב')

119-100

6 (מתקדמים א')

99-85

55 (בסיסי)

84-70

42 (טרום בסיסי ב')*

69-50

41 (טרום בסיסי א')*

 

הערה : סטודנט שהתקבל ללימודים כאשר רמתו באנגלית היא טרום בסיסי א' או ב' קבלתו תהיה על תנאי ויהיה עליו להגיע לרמת בסיסי עד תום שנה א' ללימודיו. כמו-כן, ראה תנאי קבלה חוגיים עבור החוגים שפה וספרות אנגלית, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, משפטים,  עבודה סוציאלית  ותכנית פסיכודאלי, הדורשים רמת אנגלית שונה.

ההרשמה למבחן אמיר"ם מתבצעת באמצעות היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה טל 04-8240433.

 

רמה בעברית

מועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית חייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט). פטורים מחובה זו מועמדים אשר נבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה העברית ובעלי דיפלומה של הנדסאי שעמדו בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיהם בבית הספר להנדסאים היו בעברית.

הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ט  בבחינת ידע בעברית הנו כדלקמן:

* ציון 120 לפחות  

* מועמדים שציון היע"ל שלהם נע בין 90-119 והפסיכומטרי שלהם 500 לפחות, יתקבלו על תנאי ויוטל עליהם לעמוד בבחינת היע"ל ברמה הנדרשת עד תום שנה א' ללימודיהם. תלמידים אלו יוכלו לחילופין ללמוד בקורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאת. אלה שיעמדו בדרישות הקורס וציונם הסופי בקורס יהיה 85 ומעלה יקבלו פטור ממבחן יע"ל.

נא לשים לב לחוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר.

תוקף מבחן יע"ל ויעלנט לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה - עד 10 שנים.

להלן מועדי מבחני יעלנט (מבחן יע"ל ממוחשב):

10.12.17

31.12.17

7.2.18

15.4.18

13.5.18

19.6.18

23.7.18

6.8.16

16.8.18

13.9.18

2.10.18

3.10.18

קיום המבחן מותנה במספר הנרשמים.

ההרשמה מתבצעת באמצעות המחלקה להרשמה. יש להגיע למשרדי המחלקה בשעות הקבלה לקבלת שובר תשלום.

 

מועמדים הרשאים לקבל פטור מהבחינה הפסיכומטרית:

  • 1. בעלי הישגים גבוהים בתעודת הבגרות או בתעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה, (ממוצע משוקלל 10.0 לפחות) המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

תנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא  הייתה עברית.

  • 2. בעלי תעודת הוראה תלת שנתית ותעודת בגרות מלאה המבקשים להתקבל לתכנית מיוחדת למורים בכירים מוסמכים (אקדמיזציה) לשנה מתקדמת בחוגים: לימודים רב-תחומיים והיסטוריה של עם ישראל בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל)למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

  • 3.מועמדים בני 30 ומעלה:
  • 3.1. מועמדים בני 30 ומעלה, בעלי תעודת בגרות או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, בציון ממוצע 7.5 ומעלה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") ולחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

בחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים).

בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).

בחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית.

  • 3.2. מועמדים בני 30 ומעלה, שאינם בעלי תעודת בגרות, יתקבלו לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

סיום בהצלחה של תכנית ההכנה ללימודים אקדמיים או לימודי מכינת ערב במכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בלבד.

סיום בהצלחה של שני קורסי מבוא בפקולטה למדעי הרוח.

עמידה בדרישות האנגלית כשפה זרה.

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל)למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

  • 4. מועמדים בני 42 ומעלה בעלי תעודת בגרות מלאה או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תוכנית "אופקים"),  לעבודה סוציאלית, לחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

עמידה בבחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים)

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בביה"ס לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

למועמדים בעלי תעודת בגרות אשר השיגו ציון 600 ומעלה (לא משוקלל) בבחינה הפסיכומטרית ומבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), ולחוגים:  גיאוגרפיה ולימודי סביבה וסטטיסטיקה לא יוכנסו ציוני הבגרות לשקלול. כן  יהיה עליהם לעמוד בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

קבלה לשנה מתקדמת - ראה אתרי החוגים.

למידע על אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה - ראה אתרי החוגים או לחץ כאן.