Donation button Give University of haifaapply now

Vinaora Nivo Slider

תנאי קבלה ללימודים (פסיכומטרי, בגרות, חתכי קבלה, רמת אנגלית...)

 

באתר זה יובאו תנאי הקבלה הכלליים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה. פירוט מלא של תנאי קבלה חוגיים יופיע באתרי החוגים.

תנאי הקבלה המעודכנים לשנת הלימודים תשע"ח .

 

תנאי קבלה כלליים

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים:

  • 1. תעודת בגרות ( או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה).
  • 2. ציון בבחינה הפסיכומטרית
  • 3. ציון בשפה האנגלית
  • 4. ציון בבחינת ידע בעברית המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

בחוגים מסוימים קיימות דרישות קבלה נוספות כגון: בחינת כניסה חוגית, ראיונות, רמה מסוימת באנגלית כשפה זרה (ראה אתרי החוגים)

חתכי קבלה*

טבלת חתכי הקבלה לשנת הלימודים תשע"ח

שם החוג

חיפה

ערב

אורנים

הערות

אופן שקלול הציונים

אנגלית

600

 

 

+ בחינה חוגית 
+ רמת 6 (מתקדמים א' )באנגלית+ בגרות באנגלית 5 יח"ל או רמה 7 (מתקדמים ב') באנגלית+בגרות באנגלית 4 יח"ל.

1:2

אמנות-יצירה

520

 

 

+ ראיון אישי. 

1:2

אמנות-תולדות

530

 

 

תכנית פסיכודאלי – ראיון אישי ורמת אנגלית "מתקדמים א'". 

1:2

ארכיאולוגיה

500

 

 

 

תכנית מורי דרך-יש לעיין באתר החוג

1:2

"אופקים" ב"א מצטיינים

720

 

 

+ ראיון אישי

1:3

ביולוגיה - אורנים

 

 

ציון פסיכומטרי

580

ראיון אישי' 8 יחידות ריאליות בבגרות

1:3מתמטי

ביולוגיה דו-חוגי

680

 

 

ציון משוקלל 700 עבור המסלול המשולב עם מדעי המחשב 

1:3מתמטי

גיאוגרפיה

540

500

 

גיל 30+בגרות מלאה+ראיון  תכניות מיוחדות-לפי אתר החוג

1:3

היסטוריה כללית

530

 

 

 

1:2

היסטוריה של המזה"ת

520

 

 

 

1:2

היסטוריה של ע"י

500

 

 

 

1:2

הפרעות בתקשורת

715

 

 

מתקדמים א' באנגלית + ראיון+ יע"ל 120

1:3

חינוך מיוחד

620

 

 

 

1:3

ייעוץ והתפתחות האדם

620

 

 

ראיון חוגי לפי הצורך+ קורות חיים. 

1:3

כלכלה דו חוגי ומינהל עסקים

660

 

 

+ בחינה חוגית (ממ"י) - 90 לפחות,פטורים בעלי ציון 80 לפחות בבגרות במתמטיקה - 4 יח"ל, או ציון 70 ומעלה ב- 5 יח"ל

1:3מתמטי

כלכלה חשבונאות

680

 

 

לימודי ארץ-ישראל

500

חד חוגי 565

 

 

תכנית למורי דרך - מידע באתר החוג

1:2

לימודי אסיה

560

 

 

 ראיון חוגי לתכנית עסקים באסיה

1:2

לימודים רב-תחומיים

500

500

 

 

1:2

למידה הוראה והדרכה

580

 

 

ראיון חוגי חפי הצורך

 

1:3

לשון העברית

530

 

 

בחינת ידע בעברית לבוגרי בי"ס לא 
עברי (101- פתוח, 110- סגור, משוקלל- 125). 

1:2

מדעי המדינה

550

510

 

 

1:3

מדעי הרפואה

680

 

 

 ראיון חוגי לפי הצורך, 9 יחידות במקצועות ריאליים בבגרות

1:3מתמטי

מחשבת ישראל

500

 

 

 

1:2

מוסיקה

520

 

 

ראיון

1:2

מנהיגות ומדיניות בחינוך

580

 

 

 

1:3

משפטים

 

660

 

 

רמת 6 (מתקדמים א' ) באנגלית, יע"ל ציון 120. יע"ל 115-119 - קבלה על תנאי

3:7

מקרא

500

 

 

 

1:2

מדעי המחשב

670

 

 

ציון75 ומעלה ב- 5יח"ל/ ציון 90 ומעלה ב- 4 יח"ל בבגרות במתמטיקה. ציון משוקלל 700 למסלול המשולב עם ביולוגיה.

1:3מתמטי

מערכות מידע

650

 

 

ציון 70 ומעלה ב-5יח"ל/ ציון 80 ומעלה ב- 4 יח"ל בבגרות במתמטיקה, או 90 ומעלה  בממ"י. 

1:3מתמטי

מתמטיקה

640

 

 

+ 100 בבחינה ממ"י או פטור על סמך מתמטיקה בבגרות: 75 ב-4 יח"ל , 70 ב- 5 יח"ל

1:3מתמטי

מתמטיקה-פיזיקה
חד-חוגי אורנים

 

 

פסיכומטרי 500

מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב- 5 יח"ל, או 70 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי.

1:3מתמטי

הוראת מתמטיקה- מדעי מחשב חד-חוגי אורנים

 

 

פסיכומטרי 550

מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב- 5 יח"ל, או 80 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי.  

1:3מתמטי

הוראת מדעי המחשב-פיזיקה

חד-חוגי אורנים

פסיכומטרי

550

מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב- 5 יח"ל, או 80 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי. ציון עובר בפיזיקה או חשמל או אלקטרוניקה

1:3מתמטי

הוראת מתמטיקה-מדעי הרוח דו-חוגי אורנים פסיכומטרי500

מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב- 5 יח"ל, או 70 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי.  ציון 500 בפסיכומטרי

1:3מתמטי

סוציולוגיה

540

500

 

 

1:3

סיעוד

600

 

 

פסיכומטרי גולמי 570, מבחן חוגי+8יחידות ריאליות בבגרות, יע"ל 120 (יע"ל 110-119, קבלה על תנאי). 

 

1:3

סיעוד השלמות 

 

 

 

 

פסיכומטרי גולמי 520, מבחן חוגי+8יחידות ריאליות בבגרות, תעודת אח מוסמך, יע"ל 120 (יע"ל 110-119, קבלה על תנאי).  לפני ההרשמה יש לפנות אל החוג

 

 

סטטיסטיקה

610

 

 

בגרות מתמטיקה ציון 75 ב4 או 5 יח"ל  או 90 בממ"י

1:3מתמטי

ספרות עברית והשוו'

500

 

 

לבוגרי בי"ס לא עברי: יע"ל- 125 (חלק פתוח לפחות115)

1:2

עבודה סוציאלית

615

 

 

ראיון חוגי, אנגלית רמת "בסיסי", יע"ל 120

1:3

ערבית

600

 

 

+ בחינה חוגית. 

1:2

פיזיותרפיה

680

 

 

אנגלית מתקדמים א', 4 יח"ל במתמ'  120 יע"ל 

1:3

פילוסופיה

560

 

 

ראיון- למסלול חד-חוגי.   

ציון משוקלל 680 (1:3) וראיון לתכנית "פסיפס"

1:2

פסיכולוגיה

650

 

 

ציון משוקלל 680  וראיון לתכנית "פסיפס" 

1:3

ריפוי בעיסוק

690

 

 

אנגלית רמת מתקדמים א'  + ראיון, יע"ל 120

1:3

שירותי אנוש

565

 

 

 

1:3

תוכנית "אשכול"

500

 

1:2

תיאטרון

500

 

 

ראיון אישי. 

1:2

תקשורת

580

 

 

 

1:3

 

 * לעיון בתנאי קבלה למצטייני המכינה האוניברסיטאית לחץ כאן

            

           

תנאי קבלה לחוגים לבעלי תואר אקדמי לשנה"ל תשע"ח

 

 

החוג

 

תנאי קבלה

בחינה חוגית

ראיון

אופקים

עמידה בתנאי קבלה רגילים

 

+

אמנות תולדות

ממוצע משוקלל 70 לפחות

 

 

אמנות יצירה

ממוצע משוקלל 70 לפחות

+

+

אנגלית

ממוצע משוקלל 70 לפחות

+

 

ארכיאולוגיה

ממוצע משוקלל 76 לפחות

 

 

ביולוגיה

עמידה בתנאי הקבלה הרגילים

 

 

לימודים רב תחומיים

ממוצע משוקלל 70 לפחות

 

 

גיאוגרפיה

ממוצע משוקלל 70 לפחות

 

 

היסטוריה כללית

ממוצע משוקלל 70 לפחות

 

 

היסטוריה של ע"י

ממוצע משוקלל 70 לפחות 

 

 

היסטוריה של המזה"ת

ממוצע משוקלל 70 לפחות

 

 

הפרעות בתקשורת

ממוצע משוקלל 93 לפחות

 

+

חינוך מיוחד

ממוצע משוקלל 80 לפחות

 קורות חיים

+

יעוץ והתפתחות האדם

ממוצע משוקלל 85 לפחות

 קורות חיים

+

קורות חיים

כלכלה­-כל המסלולים

עמידה בתנאי הקבלה הרגילים

 

 

לימודי א"י

ממוצע משוקלל 70 לפחות

 

 

לימודי  אסיה

ממוצע משוקלל 80 לפחות

 

 

למידה הוראה והדרכה

ממוצע משוקלל 80 לפחות במקצוע דיסציפלינרי

 

 

לשון העברית

ממוצע משוקלל 76 לפחות

 

 

מוסיקה

זכאות לתואר

 

+

מדע המדינה

ממוצע משוקלל 75 לפחות

 

 

מדעי המחשב

עמידה בתנאי הקבלה הרגילים

 

 

 מדעי הרפואה עמידה בתנאי הקבלה הרגילים

מחשבת ישראל

ממוצע משוקלל 70 לפחות

 

 

מנהיגות ומדיניות בחינוך

ממוצע משוקלל 80 לפחות

 

 

מערכות מידע ניהוליות

עמידה בתנאי הקבלה הרגילים

 

 

מקרא

ממוצע משוקלל 70 לפחות

 

 

משפטים

עמידה בתנאי הקבלה הרגילים

ועדת קבלה פקולטטית למסיימי תואר ראשון ו/או שני בהצטיינות

 

  

מתמטיקה

עמידה בתנאי הקבלה הרגילים

 

 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

עמידה בתנאי הקבלה הרגילים

 

 

סטטיסטיקה

עמידה בתנאי קבלה רגילים

 

+

סיעוד

ממוצע משוקלל 86 לפחות

ספרות עברית והשוואתית

ממוצע משוקלל 76 לפחות

 

עבודה סוציאלית

ממוצע משוקלל 80 לפחות

 

+

ערבית

ממוצע משוקלל 76 לפחות

+

 

פיזיותרפיה

עמידה בתנאי הקבלה הרגילים

 

+

פילוסופיה

ממוצע משוקלל 80 לפחות

 

 

פסיכולוגיה

עמידה בתנאי הקבלה הרגילים

 

 

 

 

ריפוי בעיסוק

ממוצע משוקלל 85 לפחות

 

+

שירותי אנוש

ממוצע משוקלל 80 לפחות

 

+ לפי הצורך

תיאטרון

זכאות לתואר

 

+

תקשורת

ממוצע של 15% העליונים במחזור

עמידה בתנאי הקבלה הרגילים ו/או ציון גמר 80

 

 

 

 

רמות באנגלית

רמת הידע באנגלית נבדקת במסגרת הבחינות הפסיכומטריות או בחינת מיון באנגלית (אמי"ר או אמיר"ם). הציון המינימאלי לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ח הוא  50 בפסיכומטרי/ אמי"ר/אמיר"ם. מועמדים שפטורים מבחינה פסיכומטרית חייבים בבחינת אמי"ר/אמיר"ם כאחד מתנאי הקבלה ללימודים ולשם סיווג לרמות. על כל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית לצורך קבלת התואר הראשון (ראה טבלה להלן).

 

ציון בחלק האנגלי של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת "אמי"ר/אמיר"ם"

תרגום הציון לרמה באוניברסיטת חיפה

134 ומעלה

 

8 (פטור מלימוד אנגלית)

133-120

7 (מתקדמים ב')

119-100

6 (מתקדמים א')

99-85

55 (בסיסי)

84-70

42 (טרום בסיסי ב')*

69-50

41 (טרום בסיסי א')*

 

הערה : סטודנט שהתקבל ללימודים כאשר רמתו באנגלית היא טרום בסיסי א' או ב' קבלתו תהיה על תנאי ויהיה עליו להגיע לרמת בסיסי עד תום שנה א' ללימודיו. כמו-כן, ראה תנאי קבלה חוגיים עבור החוגים שפה וספרות אנגלית, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, משפטים, סיעוד, עבודה סוציאלית  ותכנית פסיכודאלי, הדורשים רמת אנגלית שונה.

 

רמה בעברית

מועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית חייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל). פטורים מחובה זו מועמדים אשר נבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה העברית.

הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ח  בבחינת ידע בעברית הנו כדלקמן:

* ציון 120 לפחות  

* מועמדים שציון היע"ל שלהם נע בין 90-119 והפסיכומטרי שלהם 500 לפחות, יתקבלו על תנאי ויוטל עליהם לעמוד בבחינת היע"ל ברמה הנדרשת עד תום שנה א' ללימודיהם. תלמידים אלו יוכלו לחילופין ללמוד בקורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאת. אלה שיעמדו בדרישות הקורס וציונם הסופי בקורס יהיה 85 ומעלה יקבלו פטור ממבחן יע"ל.

נא לשים לב לחוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר.

תוקף מבחן יע"ל לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה - עד 10 שנים.

 

מועמדים הרשאים לקבל פטור מהבחינה הפסיכומטרית:

  • 1. בעלי הישגים גבוהים בתעודת הבגרות או בתעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה, (ממוצע משוקלל 10.0 לפחות) המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

תנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא  הייתה עברית.

  • 2. בעלי תעודת הוראה תלת שנתית ותעודת בגרות מלאה המבקשים להתקבל לתכנית מיוחדת למורים בכירים מוסמכים (אקדמיזציה) לשנה מתקדמת בחוגים: לימודים רב-תחומיים והיסטוריה של עם ישראל בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

  • 3.מועמדים בני 30 ומעלה:
  • 3.1. מועמדים בני 30 ומעלה, בעלי תעודת בגרות או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, בציון ממוצע 7.5 ומעלה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") ולחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

בחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים).

בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).

בחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית.

  • 3.2. מועמדים בני 30 ומעלה, שאינם בעלי תעודת בגרות, יתקבלו לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

סיום בהצלחה של תכנית ההכנה ללימודים אקדמיים או לימודי מכינת ערב במכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בלבד.

סיום בהצלחה של שני קורסי מבוא בפקולטה למדעי הרוח.

עמידה בדרישות האנגלית כשפה זרה.

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

  • 4. מועמדים בני 42 ומעלה בעלי תעודת בגרות מלאה או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תוכנית "אופקים"),  לעבודה סוציאלית, לחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

עמידה בבחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים)

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בביה"ס לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

למועמדים בעלי תעודת בגרות אשר השיגו ציון 600 ומעלה (לא משוקלל) בבחינה הפסיכומטרית ומבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), ולחוגים:  גיאוגרפיה ולימודי סביבה וסטטיסטיקה לא יוכנסו ציוני הבגרות לשקלול. כן  יהיה עליהם לעמוד בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

קבלה לשנה מתקדמת - ראה אתרי החוגים.

למידע על אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה - ראה אתרי החוגים או לחץ כאן.