Donation button Give University of haifaapply now

Vinaora Nivo Slider

תנאי קבלה ללימודים (פסיכומטרי, בגרות, חתכי קבלה, רמת אנגלית...)

 

באתר זה יובאו תנאי הקבלה הכלליים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה. פירוט מלא של תנאי קבלה חוגיים יופיע באתרי החוגים.

תנאי הקבלה המעודכנים לשנת הלימודים תשע"ח .

 

תנאי קבלה כלליים

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים:

  • 1. תעודת בגרות ( או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה).
  • 2. ציון בבחינה הפסיכומטרית
  • 3. ציון בשפה האנגלית
  • 4. ציון בבחינת ידע בעברית המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

בחוגים מסוימים קיימות דרישות קבלה נוספות כגון: בחינת כניסה חוגית, ראיונות, רמה מסוימת באנגלית כשפה זרה (ראה אתרי החוגים)

חתכי קבלה*

שם החוגשקלול/סכםהערותאופן שקלול הציונים
אנגלית600בחינה חוגית + רמה 6(מתרדמים א') באנגלית + אנג. בבגרות 5 יח"ל או רמה 7 (מתקדמים ב') באנגלית + אנג. בבגרות 4 יח"ל. ממוצע 92 המכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי1:2
אומנות - יצירה520ראיון אישי. ממוצע מכינה 85 במכינה מקנה פטור מפסיכומטרי.1:2
אומנות - תולדות530תכנית פסיכודלי-ראיון אישי. רמת אנגלית -מתקדמים א' . ממוצע 85 במכינה מקנה פטור מפסיכומטרי1:2
ארכיאולוגיה500ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. מורי דרך – לפי האתר1:2
"אופקים" ב"א מצטיינים720ראיון אישי.1:3
ביולוגיה - אורניםפסיכומטרי 580ראיון אישי, 8 יחידות ריאליות בבגרות1:3 מ
הוראת מתמטיקה- מדעי הרוח דו חוגי - אורניםפסיכומטרי 500מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב- 5 יח"ל, או 70 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי. 1:3 מ
הוראת מתמטיקה- מדעי מחשב חד חוגי- אורניםפסיכומטרי 550מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב- 5 יח"ל, או 80 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי. 1:3 מ
הוראת מתמטיקה-פיזיקה חד חוגי - אורניםפסיכומטרי 500מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב- 5 יח"ל, או 70 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי1:3 מ
הוראת פיזיקה מדעי המחשב חד-חוגי אורניםפסיכומטרי 550מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב- 5 יח"ל, או 80 ב- 4 יח"ל + ראיון אישי. ציון עובר בפיזיקה או חשמל אלקטרוניקה1:3 מ
ביולוגיה דו-חוגי680ציון משוקלל 700 למסלול המשולב עם מדעי המחשב1:3 מ
גיאוגרפיה540גיל 30 + בגרות מלאה +ראיון. מכינה 90 מקנה פטור מפסיכו'. מכינה בממוצע 76 + גיל 30 + ראיון + תוכניות מיוחדת -לפי האתר. 1:3
גיאוגרפיה ערב500גיל 30 + בגרות מלאה +ראיון. מכינה 90 מקנה פטור מפסיכו'. מכינה בממוצע 76 + גיל 30 + ראיון + תוכניות מיוחדת -לפי האתר. 1:3
היסטוריה כללית 530ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:2
היסטורה של מזרח התיכון520ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:2
היסטוריה של עם ישראל500ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:2
הפרעות בתקשורת715מתקדמים א' באנגלית + ראיון חוגי+ציון יע"ל 1201:3
חינוך מיוחד620קורות חיים. ממוצע 90במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי + קורות חיים1:3
ייעוץ והתפתחות האדם620ראיון חוגי. ממוצע 90 במכינה מקנה פטור מפסיכומטרי1:3
כלכלה דו חוגי ומנהל עסקים660בחינה חוגית (ממ"י) 90 לפחות. פטורים בעלי ציון 80 לפחות בבגרות במתמטיקה ב-4 יח"ל או ציון 70 ומעלה ב-5 יח"ל1:3 מ
כלכלה חשבונאות6801:3 מ
לימודי ארץ ישראל500ממוצע 90 במכינה מקנה פטור מפסיכומטרי. תכנית מורי דרך לפי האתר1:2
לימודי ארץ ישראל חד חוגי565ממוצע 90 במכינה מקנה פטור מפסיכומטרי. תכנית מורי דרך לפי האתר1:2
לימודי אסיה560ראיון לתוכנית עסקים באסיה. ממוצע 100 במכינה מקנה פטור מפסיכומטרי1:2
לימודים רב תחומיים 500ממוצע 85 במכינה מקנה פטור מפסיכומטרי1:2
למידה הוראה והדרכה580ראיון חוגי. ממוצע 85 במכינה מקנה פטור מפסיכומטרי1:3
לשון עברית530בחינת ידע בעברית בי"ס לא עברי (101-פתוח, 110-סגור. משוקלל 125). ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי1:2
מדעי המדינה550ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:3
מדעי המדינה ערב510ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:3
מדעי הרפואה6809 יח"ל ריאליות בבגרות + ראיון חוגי1:3 מ
מחשבת ישראל5001:2
מוסיקה520ראיון חוגי. ממוצע 85 במכינה מקנה פטור מפסיכומטרי1:2
מנהיגות ומדיניות בחינוך580ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:3
משפטים660רמה 6 (מתקדמים א') באנגלית לפחות, יע"ל 120 (יע"ל 115-119 קבלה על תנאי). בוגרי מכינה ממוצע 93 ללא בונוסים+ מבחן התאמה 3:7
מקרא500ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:2
מדעי המחשב670ציון 75 ומעלה ב-5 יח"ל / ציון 90 ומעלה ב-4 יח"ל בבגרות במתמטיקה. ציון משוקלל 700 למסלול המשולב עם בביולוגיה1:3 מ
מדעי המחשב סמסטר ב׳690ציון 75 ומעלה ב-5 יח"ל / ציון 90 ומעלה ב-4 יח"ל בבגרות במתמטיקה. ציון משוקלל 700 למסלול המשולב עם בביולוגיה1:3 מ
מערכות מידע650ציון 70 ומעלה ב-5 יח"ל / ציון 80 ומעלה ב-4 יח"ל בבגרות במתמטיקה. או 90 ומעלה בממ"י.1:3 מ
מתמטיקה640100 בבחינת ממ"י או פטור על סמך מתמטיקה בבגרות 75 ב-4 יח"ל או 70 ב-5 יח"ל1:3 מ
סוציולוגיה 540ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:3
סוציולוגיה ערב500ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:3
סיעוד600ציון פסיכומטרי גולמי 570 (550-569 המתנה לועדה חוגית)+ 8 יחידות ריאליות בבגרות, ראיון חוגי, יע"ל 120 (יע"ל 110-119 קבלה על תנאי)1:3
סטטיסטיקה 610בגרות מתמטיקה ציון 75 ב-4 או 5 יח"ל או 90 בממ"י1:3 מ
ספרות עברית השוואתית 500לבוגרי בי"ס לא עברי: יע"ל- 125 (החלק הפתוח 115 לפחות). ממוצע 90 במכינה +אנגלית רמה "מתקדמים א'" מקנה פטור מפסיכומטרי.1:2
עבודה סוציאלית 615ראיון חוגי + אנגלית "בסיסי, + יע"ל 120. ממוצע 90 במכינה מקנה פטור מפסיכומטרי. 1:3
עבודה סוציאלית - בני ברק 520ראיון חוגי, יע"ל 115 1:3
ערבית 600בחינה חוגית, ממוצע 90 במכינה מקנה פטור מהפסיכומטרי 1:2
פיזיותרפיה680אנגלית מתקדמים א', 4 יח,ל במתמטיקה בבגרות, 120 ביע"ל1:3
פילוסופיה560ראיון עבור מסלול חד חוגי. ממוצע 85 בכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. תוכנית פסיפס - משוקלל 680 (1:3)+ראיון חוגי לתוכנית1:2/1:3
פסיכולוגיה650תוכנית פסיפס - משוקלל 680 (1:3)+ראיון חוגי לתוכנית1:3
ריפוי בעיסוק 690אנגלית מתקדמים א'+ ראיון חוגי+יע"ל 1201:3
ריפוי בעסוק בני ברק680אנגלית מתקדמים א'+ ראיון חוגי+יע"ל 1201:3
שרותי אנוש565ממוצע 93 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי + שאלון מיוחד+ראיון קבוצתי+רמת אנגלית מתקדמים א'1:3
שרותי אנוש - מבח"ר5001:3
תיאטרון500ראיון אישי, ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:2
תוכנית אשכול500ממוצע 85 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. 1:2
תקשורת 580ממוצע 93 במכינה מקנה פטור ממבחן פסיכומטרי. ממוצע 91-92 יוזמנו לבחינת כניסה חוגית.1:3

 

 * לעיון בתנאי קבלה למצטייני המכינה האוניברסיטאית לחץ כאן

            

           

תנאי קבלה לחוגים לבעלי תואר אקדמי לשנה"ל תשע"ח

שם החוגתנאי קבלהבחינה חוגיתראיון
אופקים (ב"א מצטיינים)עמידה בתנאי הקבלה הרגיליםX
אמנות תולדותממוצע 70 בתואר ראשון
אמנות יצירהממוצע 70 בתואר ראשוןXX
אנגלית - שפה וספרותממוצע 70 בתואר ראשוןX
ארכיאולוגיהממוצע 76 בתואר ראשון
ביולוגיהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
לימודים רב תחומייםממוצע 70 בתואר ראשון
גיאוגרפיהממוצע 70 בתואר ראשון
היסטוריה כלליתממוצע 70 בתואר ראשון
היסטוריה של עם ישראלממוצע 70 בתואר ראשון
היסטוריה של המזרח התיכוןממוצע 70 בתואר ראשון
הפרעות בתקשורתממוצע 93 בתואר ראשוןX
חינוך מיוחדממוצע 80 בתואר ראשוןקורות חייםX
ייעוץ והתפתחות האדםממוצע 85 בתואר ראשוןקורות חייםX
כלכלה (כל המסלולים)עמידה בתנאי הקבלה הרגילים
לימודי ארץ ישראלממוצע 70 בתואר ראשון
לימודי אסיהממוצע 80 בתואר ראשון
למידה הוראה והדרכהממוצע 80 במקצוע דיסציפלינרי
לשון העבריתממוצע 76 בתואר ראשון
מוסיקהזכאות לתואר ראשוןX
מדעי המדינהממוצע 75 בתואר ראשון
מדעי המחשבעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מדעי הרפואהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מחשבת ישראלממוצע 70 בתואר ראשון
מנהיגות ומדיניות בחינוךממוצע 80 בתואר ראשון
מערכות מדיע ניהוליותעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מקראממוצע 70 בתואר ראשון
משפטיםעמידה בתנאי הקבלה הרגילים/ועדה פקולטטית למסיימי תואר ראשון או שני בהצטיינות
מתמטיקהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
סוציולוגיה ואנתרופולוגיהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
סטטיסטיקהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
סיעודממוצע 86 בתואר ראשוןX
ספרות עברית והשוואתיתממוצע 76 בתואר ראשוןX
עבודה סוציאליתממוצע 80 בתואר ראשוןX
ערבית - שפה וספרותממוצע 76 בתואר ראשוןX
פיזיותרפיהעמידה בתנאי הקבלה הרגיליםX
פילוסופיהממוצע 80 בתואר ראשון
פסיכולוגיהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
ריפוי בעיסוקממוצע 85 בתואר ראשוןX
שירותי אנושממוצע 80 בתואר ראשוןX
תיאטרוןזכאות לתואר ראשוןX
תקשורת15% העליונים במחזור

 

רמות באנגלית

רמת הידע באנגלית נבדקת במסגרת הבחינות הפסיכומטריות או בחינת מיון באנגלית (אמי"ר או אמיר"ם). הציון המינימאלי לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ח הוא  50 בפסיכומטרי/ אמי"ר/אמיר"ם. מועמדים שפטורים מבחינה פסיכומטרית חייבים בבחינת אמי"ר/אמיר"ם כאחד מתנאי הקבלה ללימודים ולשם סיווג לרמות. על כל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית לצורך קבלת התואר הראשון (ראה טבלה להלן).

 

ציון בחלק האנגלי של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת "אמי"ר/אמיר"ם"

תרגום הציון לרמה באוניברסיטת חיפה

134 ומעלה

 

8 (פטור מלימוד אנגלית)

133-120

7 (מתקדמים ב')

119-100

6 (מתקדמים א')

99-85

55 (בסיסי)

84-70

42 (טרום בסיסי ב')*

69-50

41 (טרום בסיסי א')*

 

הערה : סטודנט שהתקבל ללימודים כאשר רמתו באנגלית היא טרום בסיסי א' או ב' קבלתו תהיה על תנאי ויהיה עליו להגיע לרמת בסיסי עד תום שנה א' ללימודיו. כמו-כן, ראה תנאי קבלה חוגיים עבור החוגים שפה וספרות אנגלית, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, משפטים, סיעוד, עבודה סוציאלית  ותכנית פסיכודאלי, הדורשים רמת אנגלית שונה.

ההרשמה למבחן אמיר"ם מתבצעת באמצעות היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה טל 04-8240433.

 

רמה בעברית

מועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית חייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט). פטורים מחובה זו מועמדים אשר נבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה העברית ובעלי דיפלומה של הנדסאי שעמדו בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיהם בבית הספר להנדסאים היו בעברית.

הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ח  בבחינת ידע בעברית הנו כדלקמן:

* ציון 120 לפחות  

* מועמדים שציון היע"ל שלהם נע בין 90-119 והפסיכומטרי שלהם 500 לפחות, יתקבלו על תנאי ויוטל עליהם לעמוד בבחינת היע"ל ברמה הנדרשת עד תום שנה א' ללימודיהם. תלמידים אלו יוכלו לחילופין ללמוד בקורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאת. אלה שיעמדו בדרישות הקורס וציונם הסופי בקורס יהיה 85 ומעלה יקבלו פטור ממבחן יע"ל.

נא לשים לב לחוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר.

תוקף מבחן יע"ל ויעלנט לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה - עד 10 שנים.

להלן מועדי מבחני יעלנט (מבחן יע"ל ממוחשב):

10.12.17

31.12.17

7.2.18

15.4.18

13.5.18

19.6.18

23.7.18

6.8.16

16.8.18

13.9.18

2.10.18

3.10.18

קיום המבחן מותנה במספר הנרשמים.

ההרשמה מתבצעת באמצעות המחלקה להרשמה. יש להגיע למשרדי המחלקה בשעות הקבלה לקבלת שובר תשלום.

 

מועמדים הרשאים לקבל פטור מהבחינה הפסיכומטרית:

  • 1. בעלי הישגים גבוהים בתעודת הבגרות או בתעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה, (ממוצע משוקלל 10.0 לפחות) המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

תנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא  הייתה עברית.

  • 2. בעלי תעודת הוראה תלת שנתית ותעודת בגרות מלאה המבקשים להתקבל לתכנית מיוחדת למורים בכירים מוסמכים (אקדמיזציה) לשנה מתקדמת בחוגים: לימודים רב-תחומיים והיסטוריה של עם ישראל בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

  • 3.מועמדים בני 30 ומעלה:
  • 3.1. מועמדים בני 30 ומעלה, בעלי תעודת בגרות או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, בציון ממוצע 7.5 ומעלה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") ולחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

בחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים).

בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).

בחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית.

  • 3.2. מועמדים בני 30 ומעלה, שאינם בעלי תעודת בגרות, יתקבלו לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

סיום בהצלחה של תכנית ההכנה ללימודים אקדמיים או לימודי מכינת ערב במכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בלבד.

סיום בהצלחה של שני קורסי מבוא בפקולטה למדעי הרוח.

עמידה בדרישות האנגלית כשפה זרה.

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

  • 4. מועמדים בני 42 ומעלה בעלי תעודת בגרות מלאה או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תוכנית "אופקים"),  לעבודה סוציאלית, לחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

עמידה בבחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים)

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים אשר שפת ההוראה בביה"ס לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

למועמדים בעלי תעודת בגרות אשר השיגו ציון 600 ומעלה (לא משוקלל) בבחינה הפסיכומטרית ומבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), ולחוגים:  גיאוגרפיה ולימודי סביבה וסטטיסטיקה לא יוכנסו ציוני הבגרות לשקלול. כן  יהיה עליהם לעמוד בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

קבלה לשנה מתקדמת - ראה אתרי החוגים.

למידע על אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה - ראה אתרי החוגים או לחץ כאן.