הנחיות בדבר חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998, חל על המוסדות להשכלה גבוהה ובכללם אוניברסיטת חיפה .

הממונה: אילן יבלברג
כתובת: הממונה מכח חוק חופש המידע
אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל
חיפה 3498838
טלפון: 04-8240402
דואר אלקטרוני: iyavelbe1@univ.haifa.ac.il

דו"ח אוניברסיטת חיפה לשנת 2013

דוח אוניברסיטת חיפה לשנת 2014

דוח אוניברסיטת חיפה לשנת 2015

דוח אוניברסיטת חיפה לשנת 2016

תקנות חופש המידע - (אגרות), תשנ"ט - 1999

טופס בקשה לקבלת מידע וכתב התחייבות

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos