students banner2

סטודנטים

פורטל הסטודנטים

 • הזמנת אישורים
 • רישום סמסטריאלי לקורסים
 • צפיה במערכת שעות
 • לוח בחינות ותדפיסים נוספים

ביטולי שיעורים

שיעורים מבוטלים לתאריך 13.12.2017
 • 104.2476א01
  104.2476א01 מגדר ולאומיות בכתיבה הציונית המוקדמת שיע מ- 08:00 עד 12:00 מרצה: סבטלנה נטקוביץ
 • 210.2520א02
  210.2520א02 מבוא לתורת הקבוצות האינסופיות - תרגיל מ- 08:00 עד 10:00 מרצה: איילה רוזל

שער למידה מתוקשבת

 • גישה למערכות הקורסים המתוקשבים:
 • (Moodle)

דואר אלקטרוני

ביטולי שיעורים

 
 


תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
adactive logo

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos