זכאות לרכישה או קבלת תו חניה

זכאות לתו חניה ללא תשלום:
•       חברי הועד הפועל, חברי חבר הנאמנים, חברי אגודת השוחרים.
•       עובדי האוניברסיטה - כל מי שקיימים בינו לבין האוניברסיטה יחסי עובד ומעביד ולהם כתב מינוי מטעם כח אדם,או תעודת עובד תקפה.
•       סטודנטים בעלי נכות מעל 60% שברשותם  תו נכה  מטעם מוסדות מוסמכים כגון משרד הביטחון וביטוח לאומי ואחרים.  
•       סטודנטיות בהריון  החל מחודש שביעי  עד 3 חודשים לאחר תאריך משוער של הלידה.

זכאות לרכישת תו חניה:
•      עובדי תאגידים ומכונים - כל מי שנמנה עם עובדי תאגיד או מכון, הנמצא בתחומי האוניברסיטה.
•       סטודנטים הסובלים מבעיות רפואיות מיוחדות אשר אינם מוכרים  כנכים , יחויבו להציג מסמך עדכני מרופא מומחה.
        המסמך ייבדק ותתקבל החלטה לפי שיקול הגורם המוסמך באוניברסיטה.
•       ספקים / קבלנים – גורמים מקצועיים המספקים לאוניברסיטה ציוד ו/או שירותי אחזקה זכאים לרכישת תו חניה .
•       סטודנטים - פירוט הזכאים מקרב קבוצה זו יפורסם כל שנה בשנתון וכן בהנחיות להגשת בקשה לקבלת תוויות חניה לשנה"ל המבוקשת.
•       דוקטורנטים – עובדי מחקר והוראה לקראת תואר שלישי.
•       בנוסף על הזכאים המפורטים לעיל זכאים לתווי חניה כל אדם או קבוצת אנשים עליה תחליט הנהלת האוניברסיטה או וועדת חניה.
•       סטודנטים נפגעי פעולות האיבה ובני משפחות שכולות מדרגת קירבה ראשונה  בהצגת אישור מהרשויות.


לידיעה
•     תו החניה הינו מסמך ביטחוני לכל דבר, לכן  אובדן/השמדה/גניבה מחייב את בעל התו בהצגת אישור ממשטרת ישראל טופס מס' 3280-ט ( אישור הודעה על אבידה).
•     עלות רכישת התו מופיעה ב "הנחיות קבלת תו חניה"

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
adactive logo

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos