אבידות

חפצים שימצאו ללא בעלים ואינם רכוש האוניברסיטה, ירוכזו ע"י האחראים לבניינים ועובדיהם,לאחר מכן  יועברו למחלקת הביטחון .
    •    בעל האבידה יפנה אל מחלקת הביטחון  וימסור את תיאור הפריט שאבד.
    •    אם הפריט אכן נמצא במחלקת ביטחון , יידרש בעל האבידה לתת פרטי זיהוי על מנת לקבלה.
    •    האבידה תוחזר לבעליה בכפוף למסירת פרטים אישים וצילום תעודת זהות.
    •    אבידות אשר בעליהם לא ימצאו תוך ארבעה חודשים יושמדו.

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
adactive logo

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos