Other Languages English בוגרים ידידים מנהל אקדמיה סטודנטים הרשמה וקבלה

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

מסלול לתואר שני בפילוסופיה לתלמידי משפטים

מטרת התוכנית הינה לאפשר לתלמידים מצטיינים במשפטים המתעניינים בפילוסופיה להתחיל ללמוד לקראת תואר שני בפילוסופיה, החל משנה ג' ללימודיהם במשפטים, ולהשלים את חובות השמיעה לאחר ארבע שנות לימודים.

תנאי הקבלה
קבלה כתלמיד על תנאי:
על המועמד לסיים לפחות 70 נ"ז בלימודי התואר הראשון במשפטים, בממוצע של לפחות 80.
על המועמד לסיים קורסי השלמה בפילוסופיה בסך 22 שש"ס, בממוצע של לפחות 80, כלהלן: מבוא לפילוסופיה יוונית, רציונליזם ואמפיריציזם, לוגיקה, תורת ההכרה, מבוא לאתיקה (4 שש"ס כל אחד), וכתיבה פילוסופית (2 שש"ס).
קבלה כתלמיד מן המניין:
על המועמד לסיים תואר ראשון במשפטים בציון סופי של לפחות 80 (בנוסף לתנאים הנ"ל).

מבנה הלימודים
הדרישות לתואר שני בפילוסופיה זהות לדרישות במסלול הרגיל.
הוועדה החוגית לתואר שני בחוג לפילוסופיה רשאית להכיר ב- 4 שש"ס בלימודים פילוסופיים בדרג 3 או 4 במסגרת הלימודים בפקולטה למשפטים כחלק מהלימודים הנדרשים לתואר שני בפילוסופיה. במקרה זה יהיה חייב התלמיד בעוד 28 שש"ס במסלול א', ובעוד 40 שש"ס במסלול ב'. הועדה תשקול בקשות בעניין זה על בסיס אינדיבידואלי.
התלמידים יוכלו לקחת קורסי ההשלמה בפילוסופיה החל משנה ב' ללימודיהם במשפטים, והם ייחשבו בכל מקרה כחלק ממכסת הלימודים הנדרשים לתואר הראשון במשפטים (במסגרת 'שיעורי בחירה לא-משפטיים').
החל משנה ג' ללימודי התואר הראשון במשפטים, תלמיד שסיים את קורסי ההשלמה בפילוסופיה בממוצע של לפחות 80 יוכל לקחת קורסים לתואר שני בחוג לפילוסופיה.
קבלת התואר השני בפילוסופיה מותנית בקבלת תואר ראשון במשפטים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה
ובהצלחה,
מזכירות החוג לפילוסופיה
04-8240903

 

 

 


כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה , הר הכרמל, חיפה | מיקוד: 3190501 | טלפון: 04-8240111 | צור קשר | תנאי שימוש
פרטים על הטקס אתר ההנצחה